Tijdschrift | Vlaamse Stam

Vlaamse Stam

Vlaamse Stam is voor familiekundigen, genealogen en heraldici een onmisbare bron van informatie. Het bevat onder meer:

  • Artikels omtrent familiegeschiedenis: het verhaal van een familie of van het onderzoek naar een voorouder.
  • Artikels in verband met familiekundige bronnen (bronontsluitingen, transcripties van archiefstukken...): wat kunt u vinden in welke bronnen en waar bevinden deze bronnen zich?
  • Nieuwsberichten omtrent familiekunde, genealogie, heraldiek, de erfgoedsector, de archiefsector...
  • Genealogische informatie: stambomen, kwartierstaten, voorouderreeksen...
  • Publicaties van wapenschilden die erkend werden door het Heraldisch College

Het tijdschrift Vlaamse Stam bevat jaarlijks ongeveer 500 bladzijden en kent een oplage van 3500 exemplaren. Leden van Familiekunde Vlaanderen ontvangen Vlaamse Stam automatisch in de brievenbus.

Bestanden 55 jaar Vlaamse Stam

In 2014 verscheen de vijftigste jaargang van Vlaamse Stam. Gedurende de voorbije halve eeuw werden in ons tijdschrift duizenden artikels gepubliceerd over zowat alle familienamen in Vlaanderen. Heel wat interessante genealogische bronnen en archieffondsen werden erin besproken. Ook de heraldiek kwam ruimschoots aan bod, onder meer dankzij de publicatie van de door het Heraldisch College geregistreerde wapenschilden.

Voor beginnende en ervaren genealogen is Vlaamse Stam zonder twijfel een onmisbare informatiebron.

Alle voorbije 50 jaargangen van het tijdschrift voor familiegeschiedenis (1965-2019) kunnen vanaf nu digitaal aangekocht worden bij Familiekunde Vlaanderen. De vijf en vijftig jaargangen werden gescand en in PDF-formaat gegoten. U vindt tevens een korte toelichting voor het gebruik ervan.

U kan de tijdschriftnummers van 1965 tot en met 2019 per jaargang of allemaal tegelijk doorzoeken. Om de enorme hoeveelheid gegevens eventjes in cijfers uit te drukken: de bestanden bevatten 39.398 pagina’s, 18.220.980 woorden, 3,39 strekkende meter papieren tijdschriftnummers en 11,8 GB aan doorzoekbare PDF-bestanden.

Kostprijs: 60 euro voor leden van Familiekunde Vlaanderen en 85 euro voor niet-leden. Verzendingskost : 5.00 euro

Bestellen kan via administratie@familiekunde-vlaanderen.be of via tel. 03 646 99 88 (tijdens de kantooruren).

Betalingsgegevens:

Begunstigde: Familiekunde Vlaanderen vzw, Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem
Rekening: IBAN BE58 4141 1712 2179 - BIC KREDBEBB
Bank: KBC, Merksem
Bestelnummer: B57

Een artikel schrijven voor Vlaamse Stam?

Wilt u een artikel voor Vlaamse Stam schrijven? Dat kan! Hier vindt u onze richtlijnen voor artikels.

Meer informatie in verband met het tijdschrift ?

Stuur een bericht naar redactie@familiekunde-vlaanderen.be

Inhoudstafels en proefnummer Vlaamse Stam

Hier vindt u een lijst terug met de inhoudstafels van de voorbije jaargangen en een gratis proefnummer.