Sleutel op de deur

Projectidentificatie

Contactpersoon: Sylvain Devriendt

Projectbeschrijving

Familiekunde Vlaanderen maakt voor haar leden gratis een webstek op om alzo bij te dragen tot de algehele ontwikkeling van de genealogie op het internet. De sites die gerealiseerd worden zijn functioneel (de gegevens zijn evenwichtig gepresenteerd) en zijn esthetisch (een genealogie aanbieden telt evenveel als zijn inhoud en het is ergens een vorm van respect voor zijn voorouders).

Een voorbeeld: http://users.skynet.be/lovawa

Het lid dat gebruik maakt van deze gratis dienst blijft steeds zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de correctheid van de gegevens en de publieke raadpleegbaarstelling van de genealogische website.
Deze website wordt opgeladen op de server van de aanvrager.
Indien u geïnteresseerd bent om uw genealogische gegevens te publiceren, volstaat het uw bestand in GEDCOM-formaat te sturen naar de projectverantwoordelijke en nauwkeurig op te geven welke titel u wenst op de eerste pagina van uw site.