Antwerpen Sint-Jacob (Dopen 1751 – 1797)

De bewerking bevat de dopen van de parochie van Antwerpen Sint-Jacob voor de periode 1751 tot 1797. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de aktes die terug te vinden zijn op de websites van het Rijksarchief, het Felixarchief en Familysearch.

Dit werk bevat 11116 dopen in 4010 gezinnen voor de Sint-Jacobsparochie. Er werd ook getracht om de gezinnen zo veel mogelijk te reconstrueren. De gegevens van de ouders werden opgezocht aan de hand van de vermelde gegevens in de aktes of via de bevolkingsregisters. Alle akten werden nagekeken en elke akte is traceerbaar.

Is dit volledig ? Waarschijnlijk niet ! Er werden soms kinderen gedoopt in andere gemeenten of parochies uit eventueel andere provincies.
In deze bewerking werden de gezinnen alfabetisch gerangschikt volgens de stamvorm van de achternaam. Er werd dus geen rekening gehouden met de voorzetsels bv : “Van der AA” vindt U onder de letter “A” en “Verbiest” onder de letter “B”.
 

Auteur(s): 
Wilfried Taeymans
Jaar van uitgave: 
2023
Prijs: 
90,00 euro
Ledenprijs: 
90,00 euro
Afdeling: 
Locatie in publicatie: 
Antwerpen
Periode in publicatie: 
1751 - 1797
Gegevensdrager: 
Boek
Aantal pagina's: 
1 428