Congres 2023 Brugge

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN vzw organiseert in samenwerking met het Heraldisch College vzw en de FV-Afdeling Brugge haar

56ste NATIONAAL CONGRES

HERALDIEK

Zaterdag 18 maart 2023 in Brugge

 

In 2023 bestaat het Heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen 50 jaar.
Bij deze gelegenheid wordt het jaarlijkse Congres van Familiekunde Vlaanderen georganiseerd door het Heraldisch College i.s.m. de FV-afdeling Brugge.
Het Congres gaat door in het St.-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 te Brugge (op wandelafstand van het station).

Congresprogramma

9.00 u. - 10.00 u. Onthaal van de deelnemers met koffie
10.00 u. Openingsceremonie congres in het Auditorium
  • Wilfried Devoldere, voorzitter Familiekunde Vlaanderen
  • Johan Roelstraete, voorzitter Heraldisch College
  • een vertegenwoordiger van de erfgoedorganisatie Histories
10.30 u. eerste voordracht in het Auditorium: Vreemde vogels? De adelaar in de Spaans-Habsburgse heraldiek na Karel V door dr. hist. Steven THIRY
11.30 u. tweede voordracht in het Auditorium: Heraldiek in revolutionaire tijden. De vernietiging van adelijke familiewapens in onze gewesten tijdens het Franse bestuur door prof. Paul JANSSENS
12.30 u. – 14.00 u. middagpauze met broodjeslunch in de eetzaal van het St.-Lodewijkscollege
14.00 u - 17:00 u. workshop: aangaande het ontwerp van een persoonlijk familiewapen. Met in het Auditorium een korte voordracht door Johan ROELSTRAETE, voorzitter van het Heraldisch College.
Daarna, in aparte lokaaltjes mogelijkheid tot persoonlijke discussie met enkele herauten van het HC om dit verder uit te werken.
14.00 u - 17:00 u. Heraldische wandeling door Brugge (voor de ingeschrevenen) o.l.v. Benoit KERVYN de VOLKAERSBEKE
17.00 u. – 18.00 u.
  • overhandiging van familiewapens aan Dirk De fauw, burgemeester van Brugge, Maarten Larmuseau, docent, genetisch genealoog en Ronny Debbaut, hoofdredacteur Vlaamse Stam
  • overhandiging verenigingswapen aan Histories, Vlaamse  erfgoedorganisatie
18.00 u. aansluitend receptie in de eetzaal voor de ingeschreven deelnemers en onze genodigden

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatiestands van de heraldische, genealogische en erfgoedorganisaties of boekhandels zijn vrij toegankelijk en vindt men in:

  • de grote ontvangstruimte (achter de onthaalstands)
  • de Agora (links van de onthaalstands)

Deze zijn open voor de deelnemers aan het congres van 10:00 u. tot 17.00 u.
Voor standhouders vanaf 08:00 u.

 

Een inschrijvingsformuilier zal verschijnen op de webpagina tegen 1 december 2022