Vormingsaanbod Heemkunde Vlaanderen voorjaar 2018

Image: 
Vormingsaanbod Heemkunde Vlaanderen voorjaar 2018

Heemkunde Vlaanderen biedt elk voor- en najaar nieuwe vormingen aan. In het voorjaar van 2018 kan je onder andere leren hoe je een digitaal erfgoedfilmpje maakt of wat de waarde is van verenigingsarchieven, kan je een infosessie bijwonen over minder bekende archiefstukken in het Rijksarchief, én is er een coachingstraject voor wie educatieve projecten wil opstellen rond erfgoed. Voor elk wat wils dus! Hieronder vind je over elke vorming meer informatie. Inschrijven kan telkens via de bijgevoegde link. Voor specifieke info of vragen surf je naar de website van Heemkunde Vlaanderen.

Proeven van het Rijksarchief: workshops over minder bekende archiefbronnen

In zes sessies organiseert het Rijksarchief op vraag van heemkundigen en erfgoedmedewerkers een cursus over minder bekende negentiende-eeuwse archiefbronnen. Verscheidene soorten bronnen komen aan bod en worden telkens door een expert belicht. Je leert op praktische wijze omgaan met de bronnen, maar krijgt ook info over hun historische (ontstaans)context, welke info ze bevatten, en hoe je er kritisch mee moet omgaan. Je kan het bronnenmateriaal ook zelf bestuderen.

In de eerste workshop worden de collecties van het Rijksarchief voorgesteld, en leer je werken met zoekrobots om ze te doorspitten. De tweede workshop behandelt oude en nieuwe kadasterplannen. Workshop drie gaat over notariële bronnen en de vierde leert je hoe je bronnen uit registratiekantoren raadpleegt. De vijfde workshop gaat over justitie, rechtbanken en gevangenissen en workshop zes gaat over de bevolkingsstatistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.

Alle workshops gaan door in het Rijksarchief in Leuven (Vaartstraat 24, 3000 Leuven), telkens op donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u30. Inschrijven is verplicht en doe je via de website van Heemkunde Vlaanderen. Dit kan tot drie dagen vóór de workshop. Deelnemen kost €20 voor zes sessies, of €5 voor één workshop.

Orde in je documenten. Mappenstructuur als middel tegen chaos

Heb je soms moeite om je digitale documenten terug te vinden? Wil je ervoor zorgen dat je collega’s jouw bestanden in een logische structuur kunnen terugvinden? In deze vorming krijg je tips en tricks voor een betere digitale mappenstructuur. We hebben aandacht voor een goede ordening, maar ook voor het overschakelen naar een betere werking.

De cursus wordt georganiseerd in Lier, Leuven, Blankenberge, Brussel, Oudenaarde en Peer. De cursus is gratis maar inschrijven is verplicht en doe je via de website van Heemkunde Vlaanderen. Daar vind je ook meer info.

P-Kaffee – infomoment projectoproep participatieprojecten

De Vlaamse Regering wil een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur bevorderen. Daarom subsidieert ze jaarlijks participatieve projecten van vzw’s die kansengroepen onder andere op weg helpen naar het cultuuraanbod of valoriseert initiatieven die uitgaan van kansengroepen. Plan je een subsidieaanvraag voor een participatieproject binnen het Participatiedecreet? 1 augustus 2018 is de eerstvolgende deadline, maar om tot een goed projectvoorstel te komen, begin je best op tijd. Daarom organiseren Demos, FARO en Heemkunde Vlaanderen een P-kaffee voor alle vzw’s (in oprichting) met plannen voor een participatieproject.

Alle mogelijkheden van de subsidielijn ‘participatieprojecten kansengroepen’ binnen het Participatiedecreet worden overlopen. Je kan ook feedback krijgen op je projectaanvraag.

Het P-Kaffee is gratis en gaat door op dinsdag 13 maart 2018 in Mechelen (Hanswijkstraat 30) van 9u30 tot 12u30. Inschrijven is verplicht en kan via de website van Heemkunde Vlaanderen. Daar vind je ook meer info, zoals het dagprogramma.

Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Dit is de Engelse benaming voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een verzameling Europese maatregelen rond het gebruik van pesoonsgegevens die van kracht gaat vanaf 15 mei 2018. Welk effect heeft dit op de Belgische privacywetgeving? Ook voor historisch en genealogisch onderzoek is dit relevant. Hoe zit het met het gebruik van persoonsgegevens door vzw’s? Hoe moeten de vele persoonsgegevens eigen aan genealogische archieven, foto’s, rouwprentjes etc. in de toekomst bewaard en ontsloten worden? In hoeverre zijn er uitzonderingen inzake het bewaren van persoonsgegevens voor archieven en documentatiecentra? In één avond geeft Heemkunde Vlaanderen toelichting bij de veranderingen. De vorming is gericht naar alle lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen in Vlaanderen en Brussel die een grondige basiskennis over de GDPR en de toepassing ervan in de erfgoedpraktijk wensen te verwerven.

De cursus wordt gegeven in Riemst, Perk, Aalst, Balen en Lichtervelde, telkens van 19u tot 21u30. De cursus kost €5. Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de vorming, via de website van Heemkunde Vlaanderen. Daar vind je ook meer informatie.

Aan de slag met archief en documentatie

Deze reeks vormingen is gericht naar alle erfgoedverenigingen of particulieren met een erfgoedcollectie. In deze populaire cursus worden in zes avonden telkens een ander thema behandeld. In de cursus “Over het waarom van de collectie” leer je nadenken over de keuzes die we maken tijdens het verwerven en verwerken van een collectie. In “Inleiding tot beheer en ontsluiting van archief en documentatie” leer je het verschil tussen archief en documentatie, leer je inventariseren en hoe je onderzoekers de weg naar jouw collectie of archief toont. Op de derde avond leer je de principes en strategieën van duurzaam digitaliseren, die je de vierde avond leert inzetten in de praktijk. Voor dit deel is een basiskennis in het gebruik van de computer vereist; Sessie vijf gaat over de bewaring van archief en documentatie. Hoe beperk je het risico op schade? Hoe kan je je collectie zo lang mogelijk bewaren? De laatste sessie gaat over wetgeving en subsidieregeling. De juridische kant van het archiefbeheer is voor vele erfgoedvrijwilligers een grote onbekende.

De cursus gaat door in Oevel-Westerlo, telkens van 18u30 tot 21u30. Cursus vier wordt opgedeeld in twee groepen, waarvan één les volgt van 14u tot 17u. Inschrijven kan voor de zes sessies, of één of meerdere sessies. Deelnemen kost 20 euro voor de volledige reeks of 5 euro per les. Inschrijven kan via de website van Heemkunde Vlaanderen. Daar vind je ook meer info.

Hoe schrijf ik de geschiedenis van de lokale spektakel- en muziekcultuur?

De lokale geschiedenis van theater, dans, muziek en film spreekt tot de verbeelding. Misschien ken je zelf wel kleurrijke affiches, sprekende foto’s, strooibriefjes, toneelteksten, bladmuziek, opnames, … Of ben je op zoek naar postkaarten, verslagboeken, ledenlijsten en interviews. Deze cursusreeks toont hoe je op basis van diverse historische bronnen een volwaardig artikel kan schrijven. Ze is gericht op  lokale erfgoedorganisaties en individuele heemkundigen, maar ook amateurkunstverenigingen en liefhebbers zijn ook welkom.

In vier sessies leer je over de grote diversiteit aan theater-, dans-, muziek- en filmerfgoed dat vanaf 1800 is geproduceerd. In sessie 1 gaan we in op de lokale dimensie. In sessie 2 gaan we in op de vindplaatsen van de bronnen, leren we de bronnen analyseren aan de hand van diverse methodologieën en we kijken hoe we netwerken in kaart kunnen brengen. De 2 laatste sessies gaan in op het bestuderen van spektakel- en muziekcultuur vanuit een persoonlijke of lokale insteek. Bovendien leren we de onderzoeksmethoden aan die tegemoet komen aan de belangrijkste eisen van de historische praktijk.

Er wordt aangeraden de hele cursus te volgen. De sessies gaan door in Gent, op vier donderdagavonden van 19u tot 21u30. Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de workshop. Je doet dit via de website van Heemkunde Vlaanderen. Daar vind je ook meer info.

Coachingstraject voor initiatiefnemers van een lokaal erfgoededucatief project

Deze vorming wordt georganiseerd in het kader van het project “Buurten met erfgoed.” Dit is een coachingstraject voor leerkrachten en lokale erfgoedpartners. Tijdens het schooljaar ontwikkelen ze samen erfgoedactiviteiten in schoolbuurten om leerlingen in het secundair kennis te laten maken met erfgoed. Wil je ook graag een coachingtraject opstarten in jouw gemeente of regio? Wil je hiertoe het initiatief nemen en dit proces trekken? Dan is deze train-de-trainer vorming iets voor jou!
Deze vorming ondersteunt initiatiefnemers en trekkers van een traject ‘Buurten met erfgoed’ door een combinatie van coaching tijdens het traject, het uitwisselen van ideeën en tips over communicatie, coördinatie en opvolging van het traject, trainingen in het gebruik van activerende werkvormen, en ondersteunende theorie aan te reiken.

De training start 26 april en wordt opgevolgd met bijeenkomsten op 6 september en 6 december. Deelnemen kost €10. Inschrijven doe je door te mailen naar stuurgroep@buurtenmeterfgoed.be met de vermelding inschrijving train-de-trainer 2018. Op de website van Heemkunde Vlaanderen vind je meer info.

En actie! Hoe maak je zelf eenvoudig een digitaal (erfgoed)filmpje?

Deze avondcursus maakt van jou regisseur, scenarist én cameraman- of vrouw! Of je nu aan tentoonstellingen werkt of gewoon erfgoedliefhebber bent, Heemkunde Vlaanderen leert je om door middel van een fimpje promotie te maken voor een activiteit, een erfgoedobject in de kijker te zetten of een oud filmfragment in een digitaal jasje te gieten. Sociale media en platformen als YouTube maken het erg gemakkelijk om filmpjes te delen met andere mensen. Je hoeft voor deze cursus geen ervaring te hebben: je leert de eerste stappen te zetten om met je smartphone of computer opnames te maken en te bewerken.

De cursus wordt op meerdere locaties in Vlaanderen georganiseerd (Lokeren, Roeselare, Antwerpen, Tongeren en Leuven), telkens van 19u tot 22u. Deelnemen kost €5, de lesgever is Rob Bartholomees. Inschrijven kan op de website van Heemkunde Vlaanderen. Daar vind je ook meer info over de cursus.