Oproep: Prijs Prins Alexandre de Merode 2018

Image: 
Oproep: Prijs Prins Alexandre de Merode 2018

De Prijs Prins Alexandre de Merode, gesticht ter bekroning van een werk over genealogie of heraldiek, dat als een referentiewerk mag beschouwd worden, zal begin 2019 toegekend worden. Deze Prijs bestaat uit een bedrag van duizend euro, dat aan de bekroonde auteur overhandigd wordt.

De ingediende werken moeten handelen over een onderwerp met betrekking tot België en opgesteld zijn in één van de drie landstalen. Die werken moeten bestaan, ofwel uit een onuitgegeven tekst van minsten 200 getijpte bladzijden, ofwel uit een tekst van gelijkwaardige omvang en sinds 2015 gepubliceerd.

De toekenning van de Prijs werd toevertrouwd aan de Belgische Federatie voor Genealogie en Heraldiek.

Oproep wordt gedaan tot de kandidaten, aangesloten bij een vereniging-werkend lid van de Federatie.

Deze kunnen het reglement van de Prijs bekomen en hun werken indienen voor 15 november op het Secretariaat van de Federatie: Ed. Parmentierlaan 117, 1150 Brussel.