Loppem 1918: de Koning, de Grote Oorlog en het sociale contract (colloquium)

Image: 
Loppem 1918: de Koning, de Grote Oorlog en het sociale contract (colloquium)

Ten tijde van het Bevrijdingsoffensief van oktober-november 1918 verbleef koning Albert I met zijn familie op het kasteel van Loppem. Tijdens die weken ontmoette hij diverse vertegenwoordigers uit binnen- en buitenland (o.a. de Franse president Poincaré).

Met de Belgische politici werden toen afspraken en beslissingen genomen die het politieke leven van ons land ingrijpend zouden wijzigen. Denken we aan het algemeen enkelvoudig stemrecht (voor mannen), de vertegenwoordiging van de socialistische partij in de regering, de erkenning van de vakbonden, het stakingsrecht, Vlaamse taalrechten in het hoger onderwijs.

Om deze cruciale wending te herdenken organiseert de Stichting Jean van Caloen, met medewerking van de professoren Sophie De Schaepdrijver (Pennsylvania State University) en Laurence van Ypersele (professor aan het UCL), allebei specialisten van WO I een colloquium op zaterdag 27 oktober 2018 waarbij acht historici duiding geven op diverse facetten van de kwestie.

Meer info en inschrijven via www.kasteelvanloppem.be