Introductie van een ‘genderneutraal’ wapenschild in België

Image: 
Introductie van een ‘genderneutraal’ wapenschild in België

De heraldiek of wapenkunde is een eeuwenoude discipline. De meeste mensen associëren wapenschilden met middeleeuwse ridders. Weinig mensen weten dat je ook vandaag nog steeds een eigen wapenschild kan aanvragen en laten registreren. Het voeren van een wapenschild is in ons land volkomen vrij voor iedereen die dit wil.

Tot nu toe waren er wel strikte regels voor de vorm en opmaak van een wapenschild: voor mannen was er een ‘mannelijk wapenschild’ en vrouwen kregen zonder uitzondering een ‘vrouwelijk wapen’.

Voortaan kan er nu ook geopteerd worden voor een derde vorm: het genderneutraal wapenschild.

Het Heraldisch College besliste immers op 15 maart 2019 om mee te evolueren met de tijd en lanceerde als eerste heraldische vereniging in België een genderneutraal wapenschild. Eigenlijk werd deze vorm (maar zonder wapenspreuk) al gebruikt bij de publicatie van de reeks ‘Wapenboek van het Heraldisch College’ (dl I, april 2005).

Hoe ziet zo’n genderneutraal wapen eruit? 

 

Wat is er nu veranderd?

Voordien was het voor dochters mogelijk om het wapenschild van hun vader over te nemen, maar mits enige beperkingen: het schild kreeg een vrouwelijke ovale en verloor het helmteken en de dekkleden. Voor zonen gold deze beperking niet.

Dit vanuit de traditie gegroeide verschil tussen mannen en vrouwen is nu voltooid verleden tijd: vrouwen kunnen via het genderneutraal wapen zonder wijzigingen het exacte wapen van hun vader overnemen.

We behouden daarnaast ook de keuzemogelijkheid voor mannen en vrouwen om te opteren voor de traditionele mannelijke of vrouwelijke wapenschilden.

Wie zijn we?

De vzw Heraldisch College ressorteert onder Familiekunde Vlaanderen (het kennisknooppunt voor familiegeschiedenis, genealogie en heraldiek in Vlaanderen en Brussel). Sinds het ontstaan van het Heraldisch College in 1973 werden tot op heden al bijna 500 wapenschilden geregistreerd. Het doel van de vzw is de promotie van familie- en/of verenigingswapenschilden, zowel op vlak van kennis hieromtrent als van de registratie van een oud of nieuw wapen.

Meer informatie?

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de voorzitter van het Heraldisch College, dhr. Johan Roelstraete via johan.roelstraete@telenet.be of 056 32 42 34.

Een brochure met info over de procedure voor de registratie van een familie- of verenigingswapen kunt u aanvragen bij de secretaris:

Michel Louwette
Boerbemdstraatje 1
3020 Veltem-Beisem
0475 48 94 79 of 016 88 47 54
wolfshoove@telenet.be