Heemdag 2018 – Straffe madammen. Vrouwen op het podium van de geschiedenis

Image: 
Heemdag 2018 – Straffe madammen. Vrouwen op het podium van de geschiedenis

Gelijkheid tussen man en vrouw is er niet. Naast biologische zijn er sociale en culturele verschillen die we vaak samenvatten onder de noemer ‘gender’. Zeker in het verleden werden op basis van geslacht muren opgetrokken. Meestal werden zo vrouwen uitgesloten. Langzaam zijn de beperkingen in onze maatschappij aan het verdwijnen. Maar het is bekend dat vrouwen in onze geschiedschrijving vaak minder aanwezig zijn.

Tijdens de jaarlijkse heemkundige studie- en ontmoetingsdag op 6 oktober 2018 in Kontich focust Heemkunde Vlaanderen op de vrouwelijke kant van de geschiedschrijving. De eerste lezing vertelt hoe ook vrouwenorganisaties de emancipatie van vrouwen mogelijk maakten. Het verhaal van een moedige vrouw tijdens de tweede lezing illustreert dat we ook met beperkt bronnenmateriaal de geschiedschrijving van straffe madammen kunnen schetsen.

In de namiddag kan je naar keuze meer vernemen over de plaats van vrouwen in de maatschappij, de lokale geschiedenis van Kontich of spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aan jou de keuze!

Het volledige programma en de inschrijvingslink kan je terugvinden via www.heemkunde-vlaanderen.be/heemdag-2018