Familiekunde Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Image: 
Familiekunde Vlaanderen herdenkt de Eerste Wereldoorlog

Van 2014 tot 2018 vindt wereldwijd een grootschalige herdenking van de Eerste Wereldoorlog plaats. Familiekunde Vlaanderen wil ook haar steentje bijdragen tot de herdenking van deze ingrijpende en turbulente periode.

Daarom plannen we onder meer een thematijdschriftnummer van Vlaamse Stam en een nieuw dossier op familiegeschiedenis.be omtrent de Eerste Wereldoorlog. In 2015 zullen we dit thema verdiepen, want ‘De Belgische oorlogsvluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog’ wordt het congresthema van 2015.

We zijn dus momenteel op zoek naar:

1. Tijdschriftartikels die verband houden met het thema Eerste Wereldoorlog.

Familiekunde Vlaanderen zal een thematijdschriftnummer publiceren omtrent alle aspecten van de Eerste Wereldoorlog (dagelijks leven, vluchtelingenproblematiek, frontleven, …). Wie hieromtrent reeds onderzoek verricht heeft of wie een interessant familieverhaal hierover kent en dit graag wil delen, wordt uitgenodigd om een artikel in te sturen naar renoreply@gmail.comdacnoreply@telenet.betie@familiekunde-vlaanderen.be.
Eventueel kan dit verhaal – mits uw toelating uiteraard – ook in aanmerking komen voor publicatie op www.familiegeschiedenis.be.
Artikels die verband houden met het thema Eerste Wereldoorlog kan u rechtstreeks bezorgen aan de redactie van Vlaamse Stam, via renoreply@gmail.comdacnoreply@telenet.betie@familiekunde-vlaanderen.be.

2. Informatie of tijdschriftartikels omtrent de Belgische oorlogsvluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog naar de buurlanden.

We zijn reeds begonnen met het oplijsten van de genealogische en familiekundige bronnen die informatie bevatten omtrent de Belgische oorlogsvluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar we kunnen daarbij zeker nog tips gebruiken. Wie bijvoorbeeld genealogen kent die hierover gepubliceerd hebben of een databank opgemaakt hebben, mag dit doorgeven via innoreply@gmail.comfnoreply@telenet.beo@familiekunde-vlaanderen.be. Ook meldingen van archieven waar zich nog bronnen omtrent de Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog bevinden, zijn welkom. Al deze informatie wordt dan gecentraliseerd en toegankelijk gemaakt via www.familiegeschiedenis.be.

Alvast van harte dank voor uw hulp !