Familiekunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen en LECA bundelen krachten in nieuwe organisatie

Image: 

Familiekunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen en LECA bundelen naar aanleiding van het Cultureel Erfgoeddecreet 2017 de krachten. Vanaf 2019 zet één nieuwe erfgoedorganisatie de werking gezamenlijk voort. Deze organisatie mikt hoog: ze wil hét kennisknooppunt voor genealogie (familiekunde), lokaal erfgoed (heemkunde) en cultuur van alledag in Vlaanderen worden.

In de dagelijkse werking van de nieuwe organisatie staan straks de individuen, groepen en gemeenschappen centraal die in hun vrije tijd met genealogie, lokaal erfgoed en cultuur van alledag bezig zijn. De nieuwe organisatie zet de schouders onder de werking van duizenden erfgoedvrijwilligers die zorgen voor het erfgoed van vandaag en morgen. Dit via praktijkgerichte ondersteuning en vorming, correcte informatie, begeleiding op maat, inspirerende voorbeeldpraktijken, vernieuwende methodieken, kennisdeling en nog zo veel meer. Door actief samen te werken met andere organisaties binnen en buiten de erfgoedsector zal de organisatie bijdragen tot een slagkrachtige erfgoedwerking in Vlaanderen.

In de komende maanden worden de krijtlijnen van de nieuwe organisatie uitgezet. Via onze nieuwsbrieven en websites word je stapsgewijs op de hoogte gehouden van de vorderingen. Geef gerust een seintje als je concrete mogelijkheden tot samenwerking ziet.

Contactadressen:

- Valerie Vermassen: valerie@familiekunde-vlaanderen.be

- Eveline Jonckheere:evelien.jonckheere@heemkunde-vlaanderen.be

- Laure Messiaen: laure@lecavzw.be