Een nieuw bestuur voor Familiekunde Vlaanderen

Image: 

 Op zaterdag 11 maart 2017 werd tijdens de Algemene Vergadering en de daarop volgende Raad van Bestuur een nieuwe bestuursploeg verkozen voor Familiekunde Vlaanderen.

 De vorige mandaatstermijn van de effectieve leden en de bestuurders liep immers na drie jaar (2014-2017) ten einde.

 Voor de bestuursfuncties binnen het dagelijks bestuur werden de volgende kandidaten verkozen en dit voor een periode van vijf jaar (2017-2022):

- voorzitter: Wilfried Devoldere

- ondervoorzitter: Luc Grégoire

- secretaris: Jean-Pierre Hulpiau

- penningmeester: Etienne Van de Kauter

- centrumdirecteur: Jan Vanderhaeghe

- hoofdredacteur: Ronny Debbaut

Zij vormen vanaf 11 maart 2017 het dagelijks bestuur.

 Ook de volgende personen werden verkozen:

- vertegenwoordiger Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek: Peter Bentein

- vertegenwoordiger Heraldisch College: Dirk Ameye

 Afscheidnemend voorzitter Marc Van den Cloot bedankte alle aanwezigen voor hun engagement binnen Familiekunde Vlaanderen de voorbije jaren. Hij gaf aan zeer erkentelijk te zijn voor alle steun en medewerking die hij de voorbije jaren ondervonden heeft.

Kersvers voorzitter van Familiekunde Vlaanderen, Wilfried Devoldere (tot op heden voorzitter van FV Provincie West-Vlaanderen, voorzitter van FV Regio Mandel-Leie en hoofdredacteur van Vlaamse Stam), bedankte de aanwezige bestuurders voor het vertrouwen dat hij van hen kreeg als nieuwe voorzitter. Hij loofde ook uittredend voorzitter Marc Van den Cloot voor zijn uitstekende voorzitterschap gedurende de voorbije zes jaar.

We wensen de nieuwe bestuursploeg heel veel succes toe!