Congo en familiegechiedenis

Image: 

 In het zomernummer van Vlaamse Stam, tijdschrift voor familiegeschiedenis trekken we naar Afrika, meer bepaald naar Congo tijdens de Belgische koloniale periode.

Verschillende experten en ervaringsdeskundigen schreven een bijdrage omtrent enerzijds hun eigen ervaringen in Congo en anderzijds omtrent de beschikbare archieven en bronnen voor het onderzoek naar familiegeschiedenis in Congo.

In dit tijdschriftnummer is onder meer een interview met Ronny Mosuse terug te vinden omtrent zijn boek ‘De verborgen geschiedenis van mijn vader’. Journalist Peter Verlinden beschrijft in een bijdrage de levenslange invloed die een kindertijd (of een verblijf) in Congo op een mens kan hebben.

J. Roelstraete geeft in een uitgebreide introductie zijn eigen ervaringen in Congo weer en wijst de lezer de weg naar de belangrijkste informatiekanalen.

Verder leest u in dit nummer ook bijdragen over fotografie in Congo-Vrijstaat (P. Eyckerman), over de missie-archieven in KADOC (G. Kwanten en J. Luyten) en over het koloniale archief in het Algemeen Rijksarchief 2 – Depot Joseph Cuvelier (J. Derwael en L.A. Bernardo y Garcia).

Familiekunde Vlaanderen bewaart in haar documentatiecentra uiteraard ook publicaties en bronnen die verband houden met Congo. Medewerkers van het Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis te Merksem beschreven dankzij dit waardevolle materiaal het levensverhaal van Marcellin De Saegher (R. Jans, G. Gentjens en J. Geypen) en vrijwilligers van FV Regio Antwerpen maakten de kwartierstaat van Jef Geeraerts op (J. Desouter en M. Vanbrabant).

Dat het leven in Congo niet altijd rozengeur en manenschijn was, zowel voor de autochtone bevolking als voor de kolonialen, blijkt uit de bijdragen van D. Vanysacker, B. Ceuppens, C. Vekemans en S. Deschutter.

Vergeten we tenslotte niet dat ook veel kloosterarchieven nog informatie bevatten over missionering naar Congo, bijvoorbeeld de zusters van Maria in Pittem of de Broeders in Oostakker (W. Devoldere) of de kruisheren (M. Mondelaers).

Kortom, dit nummer van Vlaamse Stam biedt een uitstekende handleiding om ook uw familiegeschiedenis in Congo te onderzoeken. Het is tegelijk ideale (na)zomerlectuur voor iedereen met belangstelling voor dit stukje gemeenschappelijke Belgisch-Congolese geschiedenis.